Pracownicze Plany Kapitałowe

Pracownicze Plany Kapitałowe są powszechnym i dobrowolnym systemem długoterminowego oszczędzania dla pracowników, tworzonym i współfinansowanym przez pracodawców i państwo. PPK ma na celu zwiększenie zabezpieczenia emerytalnego, środki będą możliwe do wykorzystania po ukończeniu 60. roku życia. W programie może uczestniczyć każda zatrudniona osoba, która odprowadza składki emerytalne i rentowe. W tej zakładce dowiecie się więcej o PPK.