Wolontariat pracowniczy

Wiemy, że nasze koleżanki i koledzy chętnie angażują się w działania na rzecz lokalnych społeczności, dlatego w kwietniu 2018 roku w naszych biurach, sklepach i centrach dystrybucyjnych uruchomiliśmy pilotażowy program wolontariatu pracowniczego.

W ramach programu koleżanki i koledzy z 40 sklepów z czterech krajów otrzymało możliwość spędzenia jednego, płatnego dnia pracy w wybranej przez siebie organizacji charytatywnej, wspierając jej działania. Pomoc organizacjom non profit stała się również naturalną okazją do wewnętrznej integracji całych zespołów. Zebrane doświadczenia pokazuje nam, że wsparcie celu charytatywnego podczas wspólnie spędzonego czasu jest bardzo wysoko oceniane przez nasze koleżanki i kolegów.

Formularz zapisów na wolontariat: https://mojetesco.pl/wolontariat-2/