Wolontariat pracowniczy

Wiemy, że nasze koleżanki i koledzy chętnie angażują się w działania na rzecz lokalnych społeczności, dlatego w kwietniu 2018 roku w naszych biurach, sklepach i centrach dystrybucyjnych uruchomiliśmy pilotażowy program wolontariatu pracowniczego. Uczestnicy programu bardzo pozytywnie oceniają udział w inicjatywie i uważają, że daje ona niepowtarzalną możliwość poznania lokalnej społeczności z zupełnie nowej perspektywy, jak również stwarza okazję do integracji wewnątrz zespołowej.

Formularz zapisów na wolontariat: https://mojetesco.pl/wolontariat-2/