Wiadomość od Dave’a Lewisa

Koleżanki i koledzy,

cztery lata temu Tesco publicznie zobowiązało się do walki z marnowaniem żywności wszędzie tam, gdzie może do niego dochodzić – w naszych sklepach, operacjach, łańcuchu dostaw, a także w domach naszych klientów.

Od podjęcia tego zobowiązania minęły cztery lata, w czasie których wprowadziliśmy działania ograniczające marnowanie żywności we wszystkich obszarach naszego biznesu, a także stworzyliśmy nagradzane innowacyjne rozwiązania, by żadna żywność nadająca się do spożycia nie była w naszych sklepach marnowana. Kluczową częścią tych działań jest nasze zobowiązanie do otwartości i transparentności w tym zakresie, dlatego w Wielkiej Brytanii na przestrzeni ostatnich czterech lat publikowaliśmy nasze dane dotyczące marnowania żywności.

Dzisiaj mam przyjemność ogłosić, że wkraczamy w nowy etap realizacji tego wyzwania.

Dzisiaj w Nowym Jorku, podczas szczytu ONZ poświęconego Celom Zrównoważonego Rozwoju, potwierdziłem, że rozszerzamy zakres raportowania w tym zakresie na wszystkie kraje europejskie: Czechy, Węgry, Polskę, Słowację, a także Irlandię. Potwierdzamy w ten sposób nasze zobowiązanie do transparentności w tym obszarze i zachęcamy do tego również innych. Koleżanki i koledzy w Europie Środkowej i Irlandii są pionierami w Grupie Tesco w zakresie redystrybucji nadwyżek żywności. To ważne dla Grupy zobowiązanie. Więcej informacji na temat opublikowanych danych znajdziecie na mojetesco.pl

Potwierdziłem również, że ogłaszamy nasze porozumienie z 24 największymi dostawcami żywności w Wielkiej Brytanii, zakładające publikację przez nich własnych danych dotyczących marnowania żywności, a także współpracę w zakresie ograniczenia ich marnowania żywności o połowę do 2030 roku. To oznacza, że walka z marnowaniem żywności jest priorytetem nie tylko dla naszego biznesu, ale koordynujemy w tym zakresie działania z naszymi kluczowymi dostawcami żywności.

Wspólnie z Forum Produktów Spożywczych (Consumer Goods Forum) wystosujemy również globalne wezwanie, by wszędzie ustandaryzować kodowanie danych na opakowaniach żywności do 2020 roku. Cztery lata temu Tesco było pionierem w zakresie standaryzacji kodowania danych na opakowaniach w Wielkiej Brytanii i wiemy, że klienci dzięki temu rozwiązaniu mogą skuteczniej walczyć z marnowaniem żywności w domu.

Dziś wykonaliśmy kolejny ważny krok w walce z marnowaniem żywności, udowadniając jednocześnie naszym klientom, dostawcom i lokalnym społecznościom, że w Tesco nie tracimy czasu na marnowanie żywności. Nasze postępy na przestrzeni ostatnich czterech lat, a także nasze dzisiejsze zobowiązanie były możliwe dzięki entuzjazmowi, kreatywności i zaangażowaniu naszych koleżanek i kolegów w całej firmie.

Dziękuję za wszystko, co robicie, by walczyć z marnowaniem żywności i proszę, nadal koncentrujmy się na tym, by żadna żywność nadająca się do spożycia nie była marnowana.

Dave