Fundacja Tesco

Nasza Fundacja działa od 2012 roku i powstała z inicjatywy Tesco Polska jako kolejny krok w rozwoju strategii zaangażowania społecznego i długofalowych działań charytatywnych realizowanych przez firmę. Celem naszych działań jest wspieranie wartościowych inicjatyw i projektów społecznych, promocja idei integracji i zaangażowana na rzecz wspólnego dobra społeczności lokalnych.

Wierzymy, że dobro dzieci jest naszym wspólnym dobrem i każde dziecko ma warunki do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym, dlatego nasze działania kierujemy właśnie do tej grupy.

Lokalne społeczności najlepiej znają potrzeby małych środowisk i swoim działaniem torują im drogę do zrównoważonego rozwoju, dlatego Fundacja, realizując swoje programy w obszarze edukacji, pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia, prowadzi wspólne działania z organizacjami pozarządowymi, sektorem prywatnym i instytucjami publicznymi w społecznościach lokalnych.

Misja naszej Fundacji:

  • inicjujemy i wspieramy programy społeczne. Naszym celem jest pomoc dzieciom  i lokalnym społecznościom w obszarach edukacji, pomocy społecznej oraz ochrony i promocji zdrowia;
  • nasze działania kreują zmianę. Programy Fundacji wyposażają w umiejętności i kompetencje oraz inspirują do działania i umożliwiają zrównoważony rozwój;
  • jesteśmy dobrym partnerem.  Dbamy o współpracę z innymi podmiotami, realizując zadania mające na celu poprawę jakości życia społecznego.

Od 2014 roku nasza organizacja posiada status „Organizacji Pożytku Publicznego”. Za swoją działalność  zostaliśmy wyróżnieni odznaką „Przyjaciel Dziecka”, tytułem „Filantrop Krakowa A.D. 2014” oraz medalem „50 Lat dla Zdrowia Dzieci” Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie.

Zobacz, co już udało nam się osiągnąć

Fundacja-Tesco-infografika-z-liczbami

Każdy z Was może skorzystać z działań prowadzonych przez Fundację lub też w nich uczestniczyć.

Więcej informacji znajdziecie na stronie www.fundacjatesco.pl lub pisząc bezpośrednio na kontakt@fundacjatesco.pl