Anioły Tesco

„Anioły Tesco” to wewnętrzny projekt charytatywny, dzięki któremu pomagamy koleżankom i kolegom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej i potrzebującym wsparcia finansowego. Zdajemy sobie sprawę, że wśród nas jest wiele osób borykających się z problemami społecznymi, zdrowotnymi lub finansowymi. Dlatego uruchomiliśmy program opierający się na wzajemnej koleżeńskiej pomocy. Dołączcie do „Aniołów Tesco”, aby pomagać naszym koleżankom i kolegom, jako jeden zespół i jedna rodzina.

Pomoc polega na pozyskaniu środków finansowych w formie zbiórki pieniędzy, a także na wkładzie koleżanek i kolegów, którzy zdecydują się dobrowolnie przekazywać środki finansowe raz w miesiącu, zgodnie z ich możliwościami. Minimalny regularny wkład to 5 zł. Każda wpłacona złotówka zostanie podwojona przez Tesco.

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się ze swoim przełożonym, Partnerem Personalnym lub Koordynatorem Aniołów Tesco.