Znamy przyczyny marnowania żywności wśród Polaków

06/10/2020

Nasza firma od lat jest zaangażowana w walkę z marnowaniem żywności. Wykonujemy nasze zadania jako biznes, a teraz postanowiliśmy też sprawdzić, z jakimi problemami zmagamy się w kontekście marnowania żywności w naszych domach i jak możemy pomóc naszym koleżankom i kolegom oraz klientom. Dzięki badaniu przeprowadzonemu na nasze zlecenie* w ramach kampanii „Kochaj jedzenie, nie marnotrawienie” możemy zdiagnozować główne przyczyny marnowania żywności. Jesteście ciekawi wyników?

Brak wiedzy i konsekwencji
Dla co trzeciego Polaka największym problemem w niemarnowaniu żywności jest brak umiejętności oceny po wyglądzie lub zapachu, czy określone artykuły wciąż nadają się do spożycia. Jedna czwarta z nas nie posiada umiejętności właściwego zaplanowania zakupów lub nie ma wystarczającej wiedzy o właściwym przechowywaniu produktów. Co czwarty Polak przyznaje również, że robi za duże zapasy.

Tylko co czwarty z nas kupuje żywność ściśle zgodnie z ustalonym wcześniej planem. Dla 15% badanych wybory zakupowe są całkowicie spontaniczne. 44% ankietowanych uważa, że wie gdzie i jak przechowywać kupione w sklepie produkty spożywcze. Ponad połowa respondentów stwierdziła, że raczej posiada taką wiedzę, choć właściwe przechowywanie niektórych produktów wciąż sprawia im trudność.

Kto najczęściej zwraca uwagę na marnowanie żywności?
W Polsce to kobiety w największym stopniu przejmują się wyrzucaniem żywności. Na pytanie: „Jak czujesz się, wyrzucając żywność?” ponad 56% z nich zauważyło, ze wzbudza to w nich duże poczucie winy. W przypadku męskiej części respondentów w podobny sposób odpowiedziało 40% badanych. Kobiety znacząco rzadziej deklarują problem w zakresie zrozumienia oznakowania produktów (34,6%) niż mężczyźni (20,6%).

Żywnością najbardziej umiejętnie gospodarują osoby najlepiej wykształcone. Im wyższy poziom edukacji, tym większą wiedzę na temat przechowywania produktów miał respondent. Osoby z wykształceniem podstawowym lub gimnazjalnym częściej wyrzucają owoce i warzywa, nawet jeśli mają najmniejsze oznaki braku świeżości (12%). Tendencja ta spada wraz w wzrastającym poziomem edukacji. Osoby z wykształceniem podstawowym i zawodowym rzadziej przyznają, że wyrzucanie jedzenia powoduje u nich poczucie winy (23%).

Inaczej jest, gdy wyrzucamy drogi produkt. W takiej sytuacji przejmuje się tym prawie 57% respondentów z wykształceniem podstawowym lub gimnazjalnym. Z drugiej strony negatywne odczucia, niezależnie od ceny żywności, ma wtedy 53% osób z wykształceniem wyższym. Osoby z podstawowym wykształceniem znacząco częściej deklarują brak wiedzy w zakresie właściwego przechowywania produktów (19,5%) niż pozostałe grupy (średnia 5,7%).

Wciąż jest wiele do zrobienia
Wyniki tych badań pomogły nam w zaplanowaniu najnowszej kampanii „Kochaj jedzenie, nie marnotrawienie”, która ma pomóc naszym klientom w podejmowaniu prostych działań, które zmniejszają marnowanie żywności. Partnerami kampanii są Banki Żywności oraz Caritas, organizacje z którym pracujemy od wielu lat.

Wiedza na temat niemarnowania żywności wciąż nie jest wystarczająca i chcemy to zmienić, docierając z naszą kampanią do jak największej liczby osób, bez względu wiek, płeć i wykształcenie. Wierzymy, że dzięki naszym prostym i praktycznym poradom, uda się dołożyć cegiełkę w kwestii edukacji nt. szanowania żywności – zarówno w zakresie kupowania, jak i przechowywania produktów, by nie powielać błędnych wzorców.

• Porady na temat niemarnowania żywności można znaleźć na stronie: https://tesco.pl/kochaj-jedzenie-nie-marnotrawienie/.

• Więcej informacji o działaniach firmy w związku z walką z marnowaniem żywności można znaleźć tutaj.

• Więcej informacji o naszej kampanii znajdziecie tutaj: https://tesco.pl/kochaj-jedzenie-nie-marnotrawienie/.


* Badanie zostało przeprowadzone przez SW Research metodą CAWI na reprezentatywnej grupie 805 polskich konsumentów powyżej 16. roku życia.