ONZ docenia nasze wysiłki w zakresie marnotrawienia żywności

24/09/2020

Z okazji 75. Zgromadzenia ONZ cały świat się zbiera, aby dyskutować m.in. o tym, jak ważne jest niemarnowanie żywności w świetle podwójnego zagrożenia – pandemii Covid-19 i kryzysu klimatycznego. Tesco w Europie Środkowej pokazuje właściwą drogę, ponieważ udało się nam ograniczyć marnotrawstwo żywności o 66% w ciągu zaledwie 3 lat, jak również przekazać ponad 100 mln posiłków dla potrzebujących i stworzyć koalicję z naszymi kluczowymi dostawcami, w ramach której mierzymy i publikujemy dane dotyczące marnowania żywności. A to wszystko po to, by osiągnąć zamierzony cel.

Dave Lewis, Prezes Grupy Tesco, przewodniczy organizacji Champions 12.3, czyli globalnej koalicji przedstawicieli rządów, biznesów i organizacji społecznych, która powstała, by koordynować i przyspieszać globalne działania na rzecz osiągnięcia Celu Zrównoważonego Rozwoju ONZ 12.3, polegającego na zmniejszeniu o połowę skali marnowania żywności do roku 2030. Dzisiaj, 24 września, Dave po raz ostatni będzie przewodniczyć organizacji Champions 12.3, zachęcając do podjęcia nowych działań na rzecz marnotrawstwa. W tym roku wydarzenie to wyjątkowo odbędzie się online.

Raport roczny, który Champions 12.3 publikuje dla ONZ, jest wyrazem uznania dla naszej ciężkiej pracy w Europie Środkowej i przedstawia nasze wyniki jako przykład najlepszych praktyk. Przedstawia także naszą podróż od roku 2016/17, kiedy zaczęliśmy mierzyć i publikować dane dotyczące marnotrawienia żywności, przedstawiając konkretne działania, które mogą służyć jako inspiracja dla innych firm.

Podjęliśmy szereg działań, aby zapobiec marnowaniu żywności w naszych operacjach. Po pierwsze, ulepszyliśmy procedury operacyjne, co pomogło nam zmniejszyć poziom niesprzedanych nadwyżek żywności. W zakres tych zmian wchodzi zmniejszenie przestrzeni sprzedażowej, uproszczenia ofert, poprawy dokładności systemów prognozowania, zamawiania i obniżania cen. Po drugie, ulepszyliśmy także proces zarządzania nadwyżkami żywności, poprzez programy redystrybucji żywności, by dać produktom „drugie życie”. 773 sklepy w całej Europie Środkowej przekazują obecnie nadwyżki, m.in. Bankom Żywności oraz innym partnerom, którzy wspierają potrzebujących. Jak do tej pory przekazaliśmy ponad 100 mln posiłków w Europie Środkowej. Jeśli produkty nie są już bezpieczne do spożycia przez ludzi, przekazujemy je na paszę dla zwierząt. Tylko niewielka nadwyżka, która nie może zostać wykorzystana na żaden z tych celów, trafia do kosza.

Co więcej, od kiedy Tesco w 2017 roku, jako pierwszy detalista w Europie Środkowej, opublikowało dane dotyczące marnowania żywności, jednocześnie zobowiązało się do zwiększenia transparentności w łańcuchu dostaw. W wyniku tych działań pięciu kluczowych dostawców marek własnych Tesco w Europie Środkowej po raz pierwszy publikuje dane dotyczące zmarnowanej żywności. ABP, AM FRESH, Brop Slovakia, G’s i Hilton Foods Polska przyjęło podejście „Target-Measure-Act”, które Tesco stosuje od 2016 roku. W wyniku wspólnych działań z 234 008 ton przetworzonych produktów tylko 1,5 %, czyli 3429 ton żywności, zmarnowano. Tesco, we współpracy z dostawcami, wciąż szuka nowych rozwiązań, które wpłyną na ograniczenie marnotrawienia żywności, a co za tym idzie również na stan naszej planety. Więcej informacji o wynikach dostawców można znaleźć tutaj.

Marnotrawstwo żywności jest zbyt dużym problemem, aby jedna firma mogła go rozwiązać samodzielnie. Tesco zachęca inne przedsiębiorstwa do dołączenia do koalicji i zobowiązania się do zmniejszenia o połowę ilości marnowanej żywności na świecie do 2030 r., a co za tym idzie do publikowania danych o marnotrawieniu żywności. Podwójne zagrożenie związane z pandemią Covid-19 i kryzysem klimatycznym sprawia, że zajęcie się marnotrawieniem żywności i zmianą w całej branży jest jeszcze pilniejsze. Wierzymy, że mamy tylko jedną taką szansę w naszym pokoleniu i powinniśmy z niej wspólnie skorzystać.