Międzynarodowe wyróżnienie za nasze starania w walce z marnowaniem żywności

24/09/2020

Koleżanki i koledzy,

Jest mi niezmiernie miło, że mogę podzielić się z Wami kolejnym osiągnięciem w naszej walce z marnowaniem żywności. W trakcie odbywającego się teraz Zgromadzenia Ogólnego ONZ Koalicja Champions 12.3, skupiająca światowych ekspertów ds. żywności pod przewodnictwem Dave’a Lewisa, przedstawiła społeczności międzynarodowej wyniki postępów w realizacji celu ONZ, jakim jest zmniejszenie o połowę marnowania żywności na świecie do 2030 r. W swoim raporcie rocznym Champions 12.3 stawia Tesco w Europie Środkowej jako przykład do naśladowania dla innych firm i wyraża uznanie dla naszej wyjątkowej pracy, jaką wykonaliśmy w ciągu ostatnich kilku lat, aby zmniejszyć o połowę marnotrawienie żywności w naszych operacjach.

Chwila ta sprawia, że rozpiera mnie duma. Wielu z Was zapewne wie, że od 2011 r. przewodniczę naszej pracy w zakresie ograniczania marnowania żywności. W ciągu ostatnich 9 lat Tesco wiele razy było pionierem: jako pierwsza firma handlowa podjęliśmy decyzję o publicznym udostępnieniu naszych wewnętrznych, poddanych audytowi danych, dotyczących marnowania żywności w Wielkiej Brytanii, a następnie również w Europie Środkowej. Byłem zachwycony, kiedy Dave dołączył do firmy i okazało się, że jest również pasjonatem ograniczania marnowania żywności i dostrzegł kolejne możliwości redystrybucji żywności, która w przeciwnym razie poszłaby na zmarnowanie.

W Europie Środkowej od wielu lat bardzo aktywnie działamy na rzecz ograniczenia marnowania żywności, dlatego obejmując w 2017 r. stanowisko Prezesa byłem zaszczycony, mogąc wspierać te wysiłki. Byłem również niezmiernie dumny, kiedy ogłosiliśmy, że w Europie Środkowej w rzeczywistości ograniczyliśmy marnowanie żywności o 66% do 2020 roku (a nie o 50% do 2030 roku, jak zakłada cel 12.3 ONZ). Jednocześnie zapewniliśmy ponad 100 milionów posiłków tym, którzy w przeciwnym wypadku mogliby cierpieć z głodu. To właśnie sprawiło, że jest to tak wybitne osiągnięcie i zostało wybrane jako studium przypadku, aby pomóc wszystkim innym firmom, które należą do Champions 12.3 – ustalić cel, zmierzyć skalę i działać w celu ograniczenia marnowania żywności.

Wszędzie tam, gdzie byliśmy liderami, zachęcaliśmy innych do naśladowania, czy to dostawców, czy innych detalistów i hurtowników. Dziś pięciu naszych kluczowych dostawców w Europie Środkowej przyłącza się do naszej sprawy, publikując po raz pierwszy dane dotyczące odpadów żywnościowych, a pięciu kolejnych zobowiązało się do tego od przyszłego roku. Raporty dostawców można znaleźć na naszych stronach internetowych. Po raz kolejny możemy zobaczyć, że każdy, nawet najmniejszy pomocny gest naprawdę może mieć duży wpływ na sposób działania sektora spożywczego, z korzyścią dla środowiska.

Wielu z Was pomogło w tym niesamowitym osiągnięciu. Jestem naprawdę z tego dumny i Wy też powinniście być.

Trzymajcie tak dalej!

Matt