Zgłoś swoje dziecko do programu „Mądry start”

17/08/2020

Już po raz ósmy chcemy dać szansę na lepszy, mądry start w dorosłe życie Waszym pociechom – dzieciom, które są najbliższe naszemu sercu. Jakie dziecięce marzenia uda nam się spełnić tym razem? 😉

Celem naszego programu stypendialnego „Mądry start” jest wspieranie edukacji dzieci i młodzieży, których rodzice są pracownikami Tesco w Polsce. Zbliżający się rok szkolny 2020/21 jest już ósmym rokiem prowadzenia programu. W poprzednich latach nasza Fundacja przekazała aż 742 stypendiów edukacyjnych! Stypendia są wykorzystywane przez uczniów przede wszystkim na: uczestnictwo w zajęciach pozaszkolnych (np. kursy językowe, zajęcia dodatkowe o charakterze edukacyjnym), zakup niezbędnych podręczników i książek, a także opłacenie kursów online i korepetycji czy sprzętu do nauki zdalnej, który, jak się okazało w poprzedniej edycji trwającej w dobie pandemii, jest niezbędnym narzędziem do nauki.

Twoje dziecko także może mieć mądry start
W obecnej edycji programu, która rusza już w połowie sierpnia, przewidujemy przekazanie stypendiów w wysokości 2 000 złotych dla 80 stypendystów. Wnioski, tak jak w ubiegłym roku, będzie można złożyć w generatorze wniosków – macie na to czas do 25 września. Ogłoszenie wyników planowane jest na 23 października. Listę stypendystów ogłosimy na stronie internetowej Fundacji Tesco. Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem i zasadami programu stypendialnego „Mądry start”, który znajdziecie poniżej.

Dla kogo przeznaczone jest stypendium?
Program został stworzony z myślą o dzieciach i młodzieży, którzy:
– w nowym roku szkolnym będą uczniami 5., 6., 7. lub 8. klasy szkoły podstawowej lub uczniami szkoły średniej;
– osiągają dobre wyniki w nauce (min. średnia ocen 4.5 na świadectwie szkolnym w roku szkolnym 2019/2020);
– potrzebują szczególnego wsparcia, ze względu na sytuację materialną rodzin (maksymalny dochód brutto na osobę w rodzinie – 1850 złotych).