Wyciągamy pomocną dłoń

15/07/2020

Pomaganie rozwija i zbliża. Jako część lokalnych społeczności to właśnie do swoich sąsiadów staramy się wyciągać pomocną dłoń i chcemy wspierać ich w nieustannym rozwoju. Programy, które wdrażamy w całej Polsce, pomagają nam odpowiadać na lokalne problemy i szukać dla nich najlepszych rozwiązań. Jakich? Możecie o tym przeczytać w raporcie „Strategia Pomocnych Gestów” za rok 2019/20.

W ostatnim rozdziale raportu skupiliśmy się na MIEJSCACH i związanych z nimi 5 filarami: wsparciu lokalnych społeczności; przekazywaniu żywności i zbiórkach żywności; wolontariacie; programie „Od uprawy do potrawy”; Fundacji Tesco.

1. „Decydujesz, pomagamy”
• W ramach programu zachęcamy naszych klientów do głosowania na lokalne projekty, które w ich ocenie są najbardziej wartościowe dla lokalnej społeczności.
• Mamy za sobą 6 edycji, a tylko w Polsce przekazano granty dla 1 565 organizacji.

2. Przekazywanie żywności i zbiórki żywności
• Od 2013 roku współpracujemy z Bankami Żywności, Caritas i innymi organizacjami, którym przekazujemy nadwyżki produktów z naszych sklepów, pomagając potrzebującym członkom naszych lokalnych społeczności.
• Kilka razy w roku przeprowadzamy w naszych sklepach specjalne zbiórki żywności, do udziału w których zachęcamy naszych klientów. Od 2014 roku zebraliśmy 3 768 ton żywności, co daje 8,8 mln posiłków.
• W czasie pandemii koronawirusa przekazaliśmy Bankom Żywności i Caritas dodatkową darowiznę w postaci 20 ton żywności, co pozwala na przygotowanie ponad 9 000 posiłków.

3. „Od uprawy do potrawy”
• Program, w ramach którego już od 4 lat realizujemy swoją misję edukacyjną w zakresie zdrowego odżywiania, niemarnowania oraz nauki pochodzenia żywności.
Przez 3 edycje koleżanki i koledzy jako Społecznicy prowadzili „Ekspedycje Smaków”, czyli wycieczki dla uczniów szkół podstawowych.
Ostatnia edycja zmieniła nieco formułę i skupiła się przede wszystkim na problemie marnowania żywności, szczególnie w kontekście postępujących zmian klimatu, oferując szkołom bogactwo materiałów na stronie internetowej.

4. Wolontariat
• Uruchomiliśmy pracowniczy program wolontariacki, umożliwiający koleżankom i kolegom podzielenie się czasem z lokalnymi organizacjami, które chciałyby przyjąć ich do siebie jako wolontariuszy.
• W ubiegłym roku pracownicy naszych sklepów, centrów handlowych i centrali wzięli udział w wolontariacie i spędzili ponad 370 godzin, pomagając lokalnym organizacjom w swojej społeczności.

5. Fundacja Tesco
• Fundacja koncentruje się na pomocy dzieciom, młodzieży i lokalnym społecznościom w takich obszarach, jak: edukacja, ochrona i promocja zdrowia, pomoc społeczna.
• Swoją misję realizuje za pomocą różnych programów zewnętrznych – skierowanych do organizacji pozarządowych i instytucji publicznych (Bieg Charytatywny, „Zdrowo jeść”, „Orszaki Mikołaja”, „Decydujesz, pomagamy”), a także wewnętrznych – dla koleżanek i kolegów i ich rodzin („Anioły Tesco”, „Mądry start”).
• Od 2014 roku Fundacja Tesco posiada także status Organizacji Pożytku Publicznego, co oznacza, że można ją wesprzeć swoim 1% podatku.

Cały raport możecie przeczytać tutaj.