Najważniejsi są ludzie

06/07/2020

W Tesco wierzymy, że każdy, nawet najmniejszy pomocny gest ma wielkie znaczenie – zarówno dla naszych pracowników, lokalnych społeczności, jak i klientów, którzy codziennie nas odwiedzają. Traktujemy także innych tak, jak sami chcą być traktowani oraz dla naszych klientów staramy się bardziej niż ktokolwiek inny. Tak brzmią główne idee naszej „Strategii Pomocnych Gestów” – programu, który powołaliśmy do życia w 2017 roku. Co dokładnie wchodzi w zakres naszych działań i na czym szczególnie się skupiamy?

Nasza strategia opiera się na czterech obszarach: Produkty – Ludzie – Planeta – Miejsca. Więcej o nich możecie przeczytać w raporcie „Strategia Pomocnych Gestów” za okres 2019/20, który opublikowaliśmy tydzień temu.

W jednym z rozdziałów skupiliśmy się więc na LUDZIACH i związanych z nimi 5 filarami: dobrym miejscu pracy, różnorodności i integracji, rozwoju zawodowym i umiejętnościach, zdrowiu i bezpieczeństwie oraz prawach człowieka.

1. Dobre miejsce pracy
• Dzięki ankiecie „Twoja opinia jest ważna” mamy możliwość zasięgania Waszej opinii, a w oparciu o te informacje wprowadzać pozytywne zmiany w naszej firmie. W przeprowadzanym w styczniu badaniu wzięło udział 48% koleżanek i kolegów z Polski, a 76% z nich uważa, że Tesco to dobre miejsce pracy.
Doceniamy Wasz wkład w rozwój biznesu na różne sposoby, zapewniając m.in.: zniżkę 10% na każdorazowe zakupy w Tesco, opiekę medyczną, bony okolicznościowe na rozpoczęcie roku szkolnego, program specjalistycznego wsparcia w zakresie zdrowia, prawa i finansów, promocyjne oferty na telefon czy ubezpieczenia zdrowotne i rodzinne.

2. Różnorodność i integracja
• Każdy jest u nas mile widziany. Dlatego zostaliśmy sygnatariuszem Karty Różnorodności, w ramach której zobowiązaliśmy się do podejmowania działań na rzecz równości i różnorodności w miejscu pracy.
• Realizujemy program „Aniołów Tesco” – wewnętrzny projekt, dzięki któremu pomagamy koleżankom i kolegom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej i potrzebującym wsparcia finansowego.
• Chcemy, aby wszyscy w naszej firmie czuli, że mają jednakowe szanse na rozwinięcie swojej kariery, dlatego na początku 2020 roku uruchomiliśmy w Polsce Sieć Kobiet.
• Obecnie pracuje u nas 529 koleżanek i kolegów z niepełnosprawnościami.
• Od września 2019 roku oferujemy pracownikom tymczasowy urlop, jeśli chcą zrobić sobie przerwę i zrealizować w tym czasie inne niż zawodowe cele.
• Organizujemy letnie obozy dla dzieci koleżanek i kolegów znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej w każdym z 4 krajów w Europie Środkowej.

3. Rozwój zawodowy i umiejętności
• Chcemy stale podnosić umiejętności i kompetencje koleżanek i kolegów, dlatego inwestujemy w Wasz rozwój zawodowy.
• Współpracujemy z zewnętrznymi ekspertami szkoleniowymi, a także rozwijamy wewnętrzny instytut edukacji zawodowej – Akademię Tesco. W ubiegłym roku Akademia przeszkoliła ponad 600 koleżanek i kolegów w całej Europie Środkowej.
• Chcemy stwarzać nowe możliwości dla młodych ludzi, którzy stawiają pierwsze kroki na ścieżce kariery. W Tesco (w sklepach i biurze głównym) pracuje obecnie ponad 1 000 osób poniżej 25. roku życia. W zeszłym roku studenci i uczniowie odbyli u nas 61 praktyk w sklepach.

4. Bezpieczeństwo i dobre samopoczucie
• W ostatnim roku intensywnie pracowaliśmy nad tym, aby ograniczyć liczbę wypadków w pracy. Udało nam się obniżyć ten wskaźnik o 29%.
• Zakupiliśmy 347 automatycznych defibrylatorów zewnętrznych do 2 000 sklepów w Europie Środkowej – służą naszym koleżankom i kolegom, a także klientom, w sytuacjach zagrożenia życia.
• Stale podnosimy umiejętności udzielania pierwszej pomocy w naszych biurach, a także wprowadzamy ten element do szkoleń przeprowadzanych w naszych sklepach.
• W ciągu całego roku przeprowadzamy szereg dodatkowych inicjatyw i kampanii – darmowe owoce (kilka razy w ciągu roku); degustacje produktów marki własnej; Tydzień Zdrowia, w ramach którego mogliście m.in. skorzystać z porad dietetyków, dotyczących zdrowego stylu życia.

5. Prawa człowieka
• Stale upewniamy się, że każdy, kto pracuje w lub dla Tesco, jest traktowany z szacunkiem, a jego prawa są przestrzegane.
• Zobowiązujemy się przestrzegać praw człowieka i w pełni popieramy Powszechną Deklarację Praw Człowieka, standardy Międzynarodowej Organizacji Pracy oraz wytyczne ONZ w zakresie biznesu i praw człowieka.
• Nieustannie pracujemy nad podnoszeniem standardów pracy w całym łańcuchu dostaw i ochroną osób, które w nim pracują.

Cały raport znajdziecie tutaj.