Nasz sukces: 84% mniej zmarnowanej żywności w 4 lata

30/06/2020

W piątek opublikowaliśmy raport „Strategia Pomocnych Gestów” poświęcony kwestii niemarnowania żywności oraz pozostałych działań CSR w okresie 2019/20. Tylko w poprzednim roku uratowaliśmy ponad 3 tysiące ton produktów, które zamiast na wysypiska, trafiły do potrzebujących. Podjęliśmy także szereg działań wspierających pracowników i lokalne społeczności.

Od 2017 roku, jako pierwsza sieć handlowa w Polsce, publikujemy dokładne wyniki dotyczące redukcji ilości marnowanej żywności. Raport za okres 2019/2020 wskazuje, że w tym czasie w Polsce ilość marnowanej żywności, która nadaje się do spożycia, dzięki naszym działaniom została zmniejszona aż o 84%. W ciągu ostatnich 4 lat uratowaliśmy przez zmarnowaniem 10 327 ton produktów. Zostały one przekazane Bankom Żywności, Caritas oraz lokalnym organizacjom.

Prowadzenie działalności w sposób zrównoważony jest jedną z podstawowych wartości naszej firmy. Cały zespół Tesco, w sklepach, biurach czy centrach dystrybucji wierzy, że walka z marnowaniem żywności jest bardzo ważna. Nie tylko usprawnia nasze działania, ale też pozwala wspierać potrzebujących i przyczynia się do zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko. W ciągu ostatnich lat w Polsce ograniczyliśmy ilość marnowanej żywności w naszych operacjach o 43% – znacznie zbliżając się do osiągnięcia Celu ONZ 12.3 wyznaczonego na rok 2030 – podkreśla Martin Behan, dyrektor zarządzający Tesco Polska, i dodaje – W tej chwili mniej niż 1% (0,75%) żywności sprzedawanej w sklepach Tesco w Polsce ulega zmarnowaniu. Dzięki rzetelnej klasyfikacji i publikacji danych jesteśmy w stanie zidentyfikować obszary, który wymagają poprawy i udoskonalać cały system. Jest to niezwykle skuteczne narzędzie w ograniczaniu marnowania żywności, dlatego nieustannie zachęcamy także inne podmioty z branży produkcji żywności i handlu do publikacji swoich danych i podejmowania dopasowanych działań.

W roku budżetowym 2019/20 nasze sklepy przekazały łącznie ponad 3 tysiące ton żywności: 2 992 ton dla organizacji pomagającym ludziom w potrzebie, a 51 ton trafiło na pokarm dla zwierząt. Osiągnięcia w obszarze niemarnowania żywności są możliwe dzięki usprawnieniom we własnych operacjach, ale też bliskiej współpracy z partnerami i dostawcami oraz prowadzeniu działań edukacyjnych. Wspieramy społeczności, pomagając im zmienić codzienne nawyki, także poprzez takie programy edukacyjne, jak „Od uprawy do potrawy” oraz „Zdrowo jeść”.

Dane dotyczące walki z marnowaniem żywności zostały uwzględnione w raporcie podsumowującym działania „Strategii Pomocnych Gestów”, na której od lat opieramy swoje działania. Do głównych obszarów działania należą: Ludzie, Produkty, Planeta i Miejsca. Najnowszy raport opisuje m.in. kwestie związane z opakowaniami, w tym plastikiem, wspieranie lokalnych społeczności, skuteczną współpracę ze wszystkimi uczestnikami łańcucha dostaw, dbałość o pracowników oraz różnorodność i integrację.

Pełny raport jest dostępny tutaj.