Trwa Miesiąc Różnorodności!

05/06/2020

Jak pamiętacie, w maju podpisaliśmy Kartę Różnorodności. Jesteśmy dumni z bycia częścią tej inicjatywy! Teraz zachęcamy Was do obejrzenia wyjątkowego filmu, który powstał z okazji Miesiąca Różnorodności i dołączenia do Karty nowych sygnatariuszy – między innymi naszej firmy!

Słowa zawarte w deklaracji, że „nasza organizacja zobowiązuje się do wdrażania zasad zarządzania różnorodnością i polityki równego traktowania oraz ich promowania i upowszechniania wśród wszystkich interesariuszy organizacji” łączą sygnatariuszy Karty, którzy działają na rzecz spójności i równości społecznej oraz rozumieją, że różnorodność w firmach jest niezwykle ważna i konieczna do rozwoju zarówno przedsiębiorstwa, jak i pracowników. Deklaracja zobowiązuje do wprowadzenia rozwiązań, które przeciwdziałają dyskryminacji w organizacji oraz angażują pracowników i partnerów do działania. Razem możemy sprawić, że Tesco będzie jeszcze lepszym i bardziej otwartym miejscem pracy!

Zachęcamy do wejścia na stronę Forum Odpowiedzialnego Biznesu, gdzie obejrzyjcie film z wypowiedziami przedstawicieli firmy-nowych sygnatariuszy Karty. Na pewno wypatrzycie tam znajomą osobę. 😉