Nie ustajemy w pomocy!

12/05/2020

Od 2020 roku Fundacja Tesco realizuje Ogólnopolski Program Dożywiania Potrzebujących Dzieci „Zdrowo jeść”. To program skierowany do podopiecznych dziennych placówek opiekuńczo-wychowawczych. W tym trudnym dla wszystkich okresie nie ustajemy w pomocy, ale musieliśmy dostosować nasze działania do panujących warunków.

W ostatnich miesiącach wszystkim przyszło zmierzyć się z nowymi wyzwaniami, również organizacjom działającym na rzecz potrzebujących. Fundacja Tesco zdaje sobie sprawę, że ważne jest kontynuowanie dotychczasowych inicjatyw i robimy to, ale aktualizując zasady. Zależy nam przede wszystkim, by pozostać realnym wsparciem dla potrzebujących. Dlatego realizowane programy adaptujemy do panującego kryzysu. Jednym z takich programów jest „Zdrowo jeść”.

Na czym polega zmiana? Dotychczas środki przekazane placówkom Towarzystwa Przyjaciół Dzieciom, które należą do programu „Zdrowo Jeść” i współpracują z Fundacja Tesco, wykorzystywane były na zakup produktów do przygotowywania posiłków. Posiłki były przygotowywane w placówkach, co aktualnie jest niemożliwe, gdyż są one zamknięte. Rozwiązaniem okazało się przygotowywanie paczek żywnościowych, które są przekazywane najbardziej potrzebującym rodzinom. W wielu przypadkach rodziców nie stać na zakup pełnowartościowych produktów, więc posiłek w szkole lub placówce był dla tych dzieci jedyną szansą na zjedzenie czegoś pożywnego. Cieszymy się, że udało się tak przeformułować sposób pomocy, aby placówki nie pozostały bez wsparcia.