Podpisaliśmy Kartę Różnorodności!

11/05/2020

Nasza firma dołączyła do międzynarodowej inicjatywy wspieranej przez Komisję Europejską, zobowiązując się do podejmowania działań na rzecz równości i różnorodności w miejscu pracy. Przystąpienie do Karty Różnorodności, koordynowanej w Polsce przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, to efekt podsumowania naszych dotychczasowych praktyk w tym obszarze oraz ambitnych planów na przyszłość.

Słowa zawarte w deklaracji, że „nasza organizacja zobowiązuje się do wdrażania zasad zarządzania różnorodnością i polityki równego traktowania oraz ich promowania i upowszechniania wśród wszystkich interesariuszy organizacji” łączą sygnatariuszy Karty, którzy działają na rzecz spójności i równości społecznej oraz rozumieją, że różnorodność w firmach jest niezwykle ważna i konieczna do rozwoju zarówno przedsiębiorstwa, jak i pracowników. Deklaracja zobowiązuje sygnatariuszy do wprowadzenia rozwiązań, które przeciwdziałają dyskryminacji w organizacji oraz angażują pracowników i partnerów do działania.

Podpisanie Karty Różnorodności było dla nas naturalnym krokiem, ponieważ zasady zawarte w deklaracji są zgodne z naszymi wartościami. Traktujemy innych tak jak sami chcieliby być traktowani. Zależy nam, by stworzyć miejsce pracy, w którym pracownicy są szanowani i akceptowani i czują się bezpiecznie – podkreśla Joanna Lenartowicz, Menadżerka Personalna Tesco w Polsce. – Aktualne doświadczenia związane z pandemią pokazują, że empatia, jedność i integracja są kluczowe i jeszcze bardziej potrzebne w trudnych czasach – dodaje.

Różnorodność ma dla nas znaczenie strategiczne – by dbać o zróżnicowaną grupę klientów, potrzebujemy zróżnicowanych pracowników, którzy potrafią zrozumieć ich potrzeby. Tysiące pracowników, osobowości, charakterów, którzy mają różne potrzeby i oczekiwania w swoim życiu – tak jak klienci. Bazą dla zapewnienia różnorodności w Tesco są odpowiednie polityki, kodeksy i procesy. Ale to dialog i tworzenie przestrzeni do wymiany doświadczeń i pomysłów jest priorytetem naszej firmy.

Jedną z naszych najnowszych inicjatyw jest Sieć Kobiet – działania i spotkania wspierające kobiety, gdzie rozmawia się o kobiecych ambicjach, ale też obawach, by lepiej zrozumieć ich potrzeby i oczekiwania. Jest to dla nas szczególnie istotne, gdyż kobiety stanowią aż 80% pracowników naszej firmy. Więcej o Sieci Kobiet przeczytacie tutaj.

W tym tygodniu uruchomiliśmy dla wszystkich pracowników nasze pierwsze szkolenie online dotyczące różnorodności i integracji. Liczę, że będzie ono okazją do refleksji jak ważne jest docenianie i szanowanie innym i stanie się inspiracją do kolejnych pomysłów i działań podejmowanych przez Tesco – informuje Joanna Lenartowicz.

Więcej informacji na temat inicjatywy znajduje się na stronie: http://odpowiedzialnybiznes.pl/karta-roznorodnosci/