Nie zapominamy o lokalnych społecznościach w czasie pandemii

20/04/2020

Fundacja Tesco dołączyła do grona innych organizacji, które podpisały Europejską Deklarację Organizacji Filantropijnych w związku z epidemią COVID-19. Jej celem jest wyrażenie solidarności w czasie kryzysu i zaoferowanie wsparcia tym, którzy najbardziej ucierpieli z powodu zagrożenia.

W deklaracji Fundacja zobowiązuje się do bycia dobrym partnerem i zapewnienia wsparcia, które umożliwi wszystkim zaangażowanym osobom i organizacjom niesienie pomocy członkom lokalnych społeczności, którzy są szczególnie narażeni na skutki kryzysu. Nadchodzące tygodnie i miesiące nie będą łatwe, dlatego wspieranie funkcjonowania instytucji chroniących najsłabszych będzie wymagało elastycznych rozwiązań. Nasza Fundacja Tesco jest na to gotowa, zaprasza swoich partnerów do rozmów na temat stawienia czoła obecnym wyzwaniom i wyraża solidarność ze wszystkimi walczącymi z koronawirusem organizacjami, instytucjami i pojedynczymi osobami!