Aby żyć i pracować zdrowiej

16/04/2020

Zdrowie jest bardzo ważne, a w obecnej sytuacji wszyscy dbamy o nie jeszcze bardziej. Dlatego chętnie włączyliśmy się do udziału w programie, który szczególny nacisk kładzie na przeciwdziałanie i zapobieganie chorobom cywilizacyjnym.

Program „Poprawa stanu zdrowia populacji pracującej województwa podlaskiego” adresowany jest do aktywnych zawodowo osób w grupie wieku 25–50 lat zamieszkujących województwo podlaskie. Jego celem jest poprawa stanu zdrowia poprzez edukację w zakresie zdrowego trybu życia oraz uświadamianie i zmianę czynników ryzyka chorób cywilizacyjnych.
Spotkanie w sklepie Tesco w Suwałkach odbyło się 10 marca. Nasze koleżanki i nasi koledzy mogli skorzystać z porady zdrowotnej oraz z bezpłatnych badań – ciśnienia krwi, poziomu cholesterolu, poziomu glukozy oraz wskaźnika masy ciała. Inicjatywa cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem.

Elżbieta Jedut
Partner Personalny Regionu
Region 1.3