Projekty dla lokalnej społeczności nagrodzone

02/01/2020

Wyróżniliśmy inicjatywy zgłoszone w poprzednich edycjach programu „Decydujesz, pomagamy”! W ramach konkursu „Nagroda za (Wy)trwałość”  przeanalizowaliśmy ponad 200 projektów, które na stałe wpisały się w życie lokalnych społeczności. 

Zwycięzcy konkursu „Decydujesz, pomagamy” w jego siedmiu edycjach otrzymywali granty na realizację lokalnych projektów. By zaś otrzymać dodatkowe wsparcie w ramach „Nagrody za (Wy)trwałość”, mieli za zadanie pokazać, jak zrealizowane już projekty służą lokalnej społeczności i wpływają na jej rozwój. Wśród docenionych inicjatyw znalazły się warsztaty taneczne dla osób z dysfunkcją wzroku i słuchu, regularne szkolenia przedszkolaków z zakresu pierwszej pomocy czy też rewitalizacja wspólnych przestrzeni.

Laureaci konkursu „Nagroda za (Wy)trwałość”
1. Stowarzyszenie Turystyczno-Sportowe „Róża Wiatrów”
2. Lokalna Grupa Działania „Białe Ługi”
3. Fundacja Ukryte Marzenia
4. Fundacja BezMiar
5. Fundacja Klub Młodych Liderów
6. Stowarzyszenie Przyjaciół i Osób Niepełnosprawnych „Za Głosem Serca”
7. Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo
8. Stowarzyszenie Serce Szczepina
9. Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Trampolina BB
10. Ludowy Klub Sportowy SANOVIA w Lesku
11. ZHP Chorągiew Kielecka Hufiec Starachowice Harcerska Grupa Ratownicza Starachowice
12. Fundacja „Pomimo Wszystko”
13. Śląska Fundacja Pomocy Głuchoniewidomym

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy! Przeczytaj opis zwycięskich projektów!