Wielka poMOC dla dzieci

01/01/2020

Koleżanki i koledzy z Bytomia, Katowic oraz Gliwic w ramach świątecznej pomocy wsparli Stowarzyszenie Pielęgniarsko-Opiekuńcze „Z Ufnością w Trzecie Tysiąclecie”. 18 grudnia odbył się finał tej akcji. 🙂

18 grudnia udaliśmy się z drobnymi upominkami do dzieci z Ośrodka preadopcyjnego w Częstochowie, będących podopiecznymi Stowarzyszenia Pielęgniarsko–Opiekuńczego. W akcji pomagali koleżanki i koledzy ze sklepów z Bytomia, Katowic oraz Gliwic. Patronem akcji po stronie Tesco byłem ja, zaś przewodnikiem – Piotr Wołczyk. Jak widać po zdjęciach, wszyscy spisali się na medal. 😉

Krzysztof Żuchowski
Kierownik ds. Kontroli Jakości
DC Gliwice