Defibrylatory w naszych sklepach

13/11/2019

Zdrowie i bezpieczeństwo naszych klientów, jak i współpracowników jest priorytetem dla naszej firmy. W ostatnich czasie wyposażyliśmy kompakt hipermarkety powyżej 2k i centra dystrybucyjne w Europie Środkowej w zautomatyzowane defibrylatory zewnętrzne (AED), które pomagają ratować życie w nagłych przypadkach. Stale dbamy o to, aby nasze sklepy były miejscem, w którym zarówno klienci, jak i pracownicy czują się bezpiecznie. Zgodnie z wizją bezpieczeństwa firmy – „Everyone, everyday, home safely”, naszą intencją jest zapewnienie, aby każda osoba pracująca lub robiąca zakupy w Tesco zawsze bezpiecznie wracała do domu każdego dnia.

Poniżej prezentujemy Wam kilka ważnych wskazówek eksperta – ratownika medycznego z dużym doświadczeniem – dotyczących użycia defibrylatora podczas udzielania pierwszej pomocy.

Nagłe zatrzymanie krążenia (NZK) jest główną przyczyną śmierci na świecie i przydarza się niezależnie od płci, wieku czy rasy. Ten stan dotyka rocznie ok. 275 tysięcy ludzi w Europie. Na chwilę obecną przeżycia w NZK wynoszą od 5 do 10%, co stanowi poważny problem. W przypadku nagłego zatrzymania krążenia szybka pomoc jest kluczowa dla uratowania ludzkiego życia. Po wezwaniu pomocy należy niezwłocznie przystąpić do resuscytacji. Co bardzo ważne, osoby z zatrzymaniem krążenia ratowane niezwłocznie, z użyciem defibrylatora, mają znacznie większe szanse na przeżycie (nawet do 70%), dlatego kluczowa jest świadomość związana z rolą defibrylatora podczas udzielania pierwszej pomocy.
Warto podkreślić, że defibrylator to urządzenie, które prowadzi użytkownika przez cały proces prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej, wydając komendy głosowe. Jest prosty w obsłudze i może być użyty przez wszystkich, niezależnie od umiejętności czy wiedzy. Defibrylator jest bezpiecznym urządzeniem pozwalającym każdemu z nas uratować ludzkie życie, kluczowe jest jednak podjęcie działania przez nas, dlatego warto widzieć, co i jak możemy zrobić w takiej sytuacji.

SCHEMAT POSTĘPOWANIA
Defibrylacja serca przy użyciu defibrylatora dla dorosłych (zgodnie z wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji ERC)

1. Upewnij się, że ty, poszkodowany i pozostali świadkowie zdarzenia jesteście bezpieczni.

2. Postępuj zgodnie ze schematem BLS (RKO) dla osób dorosłych. Jeśli poszkodowany nie reaguje i nie oddycha prawidłowo, poproś kogoś o wezwanie pomocy oraz przyniesienie defibrylatora AED, jeśli jest dostępny. Jeżeli jesteś sam, użyj telefonu komórkowego w celu wezwania pogotowia ratunkowego – pozostaw poszkodowanego tylko w sytuacji, jeżeli nie ma innej możliwości wezwania pomocy i przyniesienia dostępnego defibrylatora AED.

3. Rozpocznij RKO zgodnie z wytycznymi BLS (RKO) dla dorosłych. Jeżeli jesteś sam, a defibrylator AED jest w pobliżu, rozpocznij od jego uruchomienia.

4. Gdy masz do dyspozycji AED:
• włącz go i słuchaj poleceń głosowych,
• naklej elektrody na odsłoniętą klatkę piersiową poszkodowanego,
• jeśli jest więcej ratowników, RKO powinno być prowadzone podczas naklejania elektrod,
• postępuj zgodnie z poleceniami głosowymi i wizualnymi bez opóźnienia,
• upewnij się, że nikt nie dotyka poszkodowanego, gdy automatyczny defibrylator zewnętrzny przeprowadza analizę rytmu serca.

4a. Jeżeli zalecane jest wyładowanie:
• upewnij się, że nikt nie dotyka poszkodowanego,
• naciśnij przycisk defibrylacji zgodnie z poleceniem (uwaga, jeżeli jest to defibrylator w pełni automatyczny, sam dostarczy wyładowanie samoczynnie).
• natychmiast rozpocznij RKO w stosunku 30 uciśnięć do 2 wdechów i kontynuuj postępowanie zgodnie z dalszymi poleceniami głosowymi i wizualnymi defibrylatora AED.

4b. Jeżeli wyładowanie nie jest zalecane:
• niezwłocznie podejmij RKO, stosując sekwencję 30 uciśnięć do 2 wdechów ratowniczych,
• kontynuuj postępowanie zgodnie z dalszymi poleceniami głosowymi i wizualnymi defibrylatora AED.

5. Kontynuuj postępowanie zgodnie z poleceniami AED, do chwili, gdy:
• przybędzie wykwalifikowana pomoc i przejmie działania,
• zmieni Cię inny świadek zdarzenia,
• braknie Ci sił,
• zaistnieje sytuacja, która będzie zagrażać Twojemu zdrowiu czy życiu,
• poszkodowany zacznie reagować – poruszy się, otworzy oczy, będzie kaszleć i zacznie prawidłowo oddychać.