Ranking 30×30 – Tesco wśród 30 społecznych projektów 30-lecia

11/10/2019

Podczas konferencji „Społeczne wyzwania biznesu po 30 latach gospodarki wolnorynkowej w Polsce”, która odbyła się 10 października 2019 r. w Ministerstwie Rozwoju i Inwestycji, została ogłoszona lista projektów społecznych biznesu mających największą wartość dla społeczeństwa w mijającym 30-leciu. W rankingu zostało wybranych, w odrębnych kategoriach, po 30 najlepszych projektów ogólnopolskich oraz lokalnych. Organizatorem zestawienia jest ośrodek THINKTANK, a jego koordynatorem Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Jednym z 30 wyróżnionych projektów ogólnopolskich jest „Większa transparentność w kwestii marnowania żywności”. Tesco Polska od 2017 roku raportuje dane o skali marnowania żywności wewnątrz organizacji, co pomaga identyfikować te obszary, w których do marnowania produktów spożywczych może dochodzić najczęściej. Skala marnowania żywności w sklepach i centrach dystrybucji Tesco Polska zmniejszyła się o 41% na przestrzeni ostatnich dwóch lat, czyli od publikacji pierwszego raportu na ten temat. Jesteśmy zatem blisko osiągnięcia celu redukcji skali tego zjawiska o połowę, na długo przed granicą 2030 roku wyznaczoną w Celach Zrównoważonego Rozwoju.

Ranking wyłonił w sumie 60 projektów biznesu, które zdaniem jury miały największy wpływ społeczny w minionych 30 latach. Wyboru dokonało grono ekspertów zajmujących się w praktyce zawodowej społeczną odpowiedzialnością biznesu. W każdej z kategorii 30 najlepszych projektów zostało wyłonionych spośród 90 nominacji.

Obie listy zostały ogłoszone podczas konferencji „Społeczne wyzwania biznesu po 30 latach gospodarki wolnorynkowej w Polsce”, która odbyła się 10 października 2019 r. w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju.

Lista nagrodzonych inicjatyw jest tak różnorodna jak wyzwania, które podejmuje odpowiedzialny biznes, przyczyniając się do większej spójności społecznej i zrównoważonego rozwoju Polski. Są tu programy edukacyjne, środowiskowe, działania na rzecz grup wykluczonych, mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa na drogach czy związane z nowymi technologiami. Ranking jest swoistym podsumowaniem minionych 30 lat gospodarki wolnorynkowej z perspektywy idei CSR. Gratulujemy wszystkim firmom, których dobre praktyki znalazły się w zestawieniu i tym samym mogą być inspiracją dla kolejnych cennych inicjatyw – mówi Marzena Strzelczak, dyrektorka Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Motywacja dla zaangażowania społecznego biznesu w mijającym 30-leciu ulegała zmianie. Na początku transformacji była ona rozumiana jako tworzenie miejsc pracy, przestrzeganie prawa i filantropijne dzielenie się zyskiem z najbardziej potrzebującymi. Z czasem, wraz z pojawieniem się idei CSR, narastało zrozumienie, że tworzenie miejsc pracy to za mało, a filantropia powinna zamienić się we współudział w diagnozowaniu i rozwiązywaniu istotnych problemów społecznych.

Ranking jest częścią większego projektu, który zainicjowaliśmy w 30-lecie gospodarki wolnorynkowej. Chcieliśmy pokazać, że przedsiębiorcy w Polsce są współautorami sukcesu tego okresu naszej historii oraz zastanowić się, jak powinni odpowiadać na społeczne oczekiwania w kolejnych latach. Rozmawialiśmy o tym podczas dzisiejszej konferencji. Generalnie społeczeństwo oczekuje, że firmy w Polsce będą jeszcze bardziej niż dotąd stawały się częścią wspólnoty, a nie tylko rynku – komentuje Zbigniew Gajewski, Partner w THINKTANK i szef projektu „30-lecie gospodarki wolnorynkowej w Polsce. Biznesie, co dalej?”.

Wśród 60 projektów, które zostały uznane przez jury za inicjatywy mające szczególną wartość dla społeczeństwa w trakcie ostatnich 30 lat, znalazły się projekty realizowane przez 50 firm.