Potrzeba szybkich działań dla zmniejszania marnowania. Pierwszy krok: transparentność

24/09/2019

Corocznie 1/3 z żywności wytworzonej na świecie marnuje się. To ponad miliard ton produktów, które ostatecznie nigdy nie trafiają na niczyje stoły. W tygodniu, w którym głośno mówi się o zmianach klimatycznych, powinniśmy zmobilizować się i działać na rzecz walki z marnowaniem żywności, które jest jednym ze zjawisk najmocniej przyczyniających się do zmian klimatu.

Dziś Dave Lewis, prezes Grupy Tesco, który przewodzi również organizacji Champions 12.3, wzywa do podjęcia działań na rzecz niemarnowania. Fakty nie pozostawiają wątpliwości: marnowanie żywności odpowiada za 8% emisji gazów cieplarnianych. Gdyby zjawisko to było krajem, byłoby trzecim największym winnym emisji, zaraz po Chinach i Stanach Zjednoczonych. 1/4 wody używanej w rolnictwie marnuje się przy produkcji żywności, która nigdy nie będzie spożyta. A żywność ta wymaga powierzchni uprawy większej niż terytorium Chin. Walka z marnowaniem z punktu widzenia środowiska jest więc kwestią bezdyskusyjną. Tak samo jest, gdy spojrzymy na problem z perspektywy etycznej czy czysto biznesowej.

Champions 12.3 – globalna koalicja przedstawicieli rządów, biznesów i organizacji społecznych, powstała by przyspieszać działania na rzecz zmniejszenia skali marnowania do roku 2030 – wzywa rządy państw i firmy na całym świecie do wzmożenia starań na rzecz redukcji marnowania: do ustalania celów, mierzenia postępów i aktywnego działania.

W ciągu 3 lat, odkąd postawiliśmy sobie nasze ambitne cele, coraz więcej firm i krajów przychyliło się do rekomendowanego przez Champions 12.3 podejścia „Target, Measure, Act” („Ustal cel, mierz postępy, działaj”). Miło nam widzieć kolejne firmy, które dziś opublikowały własne dane o skali marnowania. Ale przy 11 latach, jakie pozostały nam do wyznaczonego celu, widzimy, że nie działamy wystarczająco szybko. Przy dzisiejszym tempie prac może nie udać się osiągnąć ambicji zmniejszenia globalnej skali marnowania do 2030 roku. Trzeba robić więcej – i szybciej.

Dziś grupa krajów, zrzeszająca połowę mieszkańców globu, zadeklarowała plany zmniejszenia skali marnowania zgodne z Celem 12.3 Narodów Zjednoczonych. Ale już tylko kraje odpowiadające 12% populacji dokonują pomiarów skali problemu marnowania. Na rzecz zmniejszania marnowania w wystarczającym tempie działają kraje zrzeszające jedynie 15% mieszkańców planety.

Spośród największych firm z sektora spożywczego 2/3 ustaliło cele dotyczące niemarnowania, ponad 40% mierzy skalę marnowania wewnątrz organizacji, zaś 1/3 aktywnie działa na rzecz zmniejszania tego zjawiska.

Dave zaapelował o większe zaangażowanie się w walkę z marnowaniem ze strony krajów i firm oraz o szersze mierzenie skali zjawiska i raportowanie postępu prac.

Podkreślił także wagę publikowania danych o marnowaniu – pomaga to identyfikować obszary, w których należy wspólnie działać, by walczyć ze zjawiskiem. To także nakłada odpowiedzialność na kraje i firmy za śledzenie postępu prac w ramach złożonych wcześniej deklaracji, a co najważniejsze – pokazuje, czy jesteśmy na dobrej drodze do realizacji Celu 12.3 Zrównoważonego Rozwoju.