Zbieranie zgłoszeń do VI edycji programu „Decydujesz, pomagamy” przedłużone!

29/04/2019

Przed aktywnymi mieszkańcami i organizacjami społecznymi pojawiła się dodatkowa szansa na zgłoszenie pomysłów na inicjatywy społeczne w swoim regionie. Termin zbierania zgłoszeń do VI edycji programu „Decydujesz, pomagamy” został przedłużony do 13 maja do godz. 17:00!

„Decydujesz, pomagamy” to program wspierający lokalne społeczności poprzez finansowanie inicjatyw na rzecz najbliższego otoczenia. Formularz zgłoszeniowy, znajdujący się na stronie www.tesco.pl/pomagamy aktywny będzie do 13 maja 2019 roku, do godz. 17.00.
Program jest otwarty na wszystkich społeczników, którzy chcą zmienić swoje najbliższe otoczenie. Udział w nim mogą wziąć nie tylko lokalne organizacje pozarządowe, ale również grupy nieformalne, spółdzielnie socjalne czy instytucje publiczne. Dodatkowo kryteria programu są bardzo szerokie i pozwalają na zgłoszenie różnorodnych projektów: edukacyjnych, promujących zdrowy styl życia, wspierających rewitalizację przestrzeni miejskiej czy pielęgnujących lokalne tradycje.

Wszystko w rękach mieszkańców
Na potrzeby programu mapę Polski podzieliliśmy na 125 mikroregionów, skupionych wokół naszych sklepów. W pierwszej fazie programu inicjatywy można zgłaszać poprzez platformę online, dostępną na stronie www.tesco.pl/pomagamy. Następnie komisja grantowa ocenia projekty pod kątem przygotowania merytorycznego, potencjału powodzenia oraz wniesienia trwałych zmian w otoczeniu. Ostatecznego wyboru dokonują nasi klienci, którzy w otwartym głosowaniu decydują, które projekty są – ich zdaniem – najpotrzebniejsze dla ich regionu. W każdym z mikroregionów najciekawsze inicjatywy zostaną nagrodzone grantami w wysokości 5 000, 3 000 lub 1 000 złotych.

Więcej informacji o programie znajduje się na stronie internetowej: www.tesco.pl/pomagamy.