Jak program „Decydujesz, pomagamy” przebiegał w Wołominie?

20/02/2019

By nagłośnić program „Decydujesz, pomagamy” do naszego sklepu w Wołominie zaproszono organizacje biorące udział w głosowaniu, m.in. przedstawicieli lokalnego projektu stowarzyszenia integracyjnego.

16 lutego pojawili się u nas podopieczni Stowarzyszenia „Szermierka Wołomin”, prezentując się w strojach klubowych. Aktywnie promowali swój projekt „Integracja naszą siłą”, opowiadając zainteresowanym klientom o klubie, szermierce, a także zachęcali do wspólnych treningów, które w ich przypadku odbywają się codziennie.
Projekt Stowarzyszenia jest skierowany do dzieci niepełnosprawnych i pełnosprawnych, które chcą trenować szermierkę w grupie integracyjnej. Zapobiega on wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnością ruchową i neurologiczną, zwiększa ich sprawność i samodzielność. Dzieci pełnosprawne uczą się tolerancji i współpracy. Co więcej, projekt pomoże kontynuować treningi szermiercze, dzieci będą wyposażone w dobry sprzęt i będzie zorganizowany integracyjny turniej w szabli na wózkach.

Małgorzata Wilga
Kierownik sklepu
SM Wołomin