Żywieckie projekty rosną w siłę

04/02/2019

Kolejnym projektem, na który mogą głosować żywieccy klienci, jest „Nie bój się pomagać – ratuj życie, to proste”, zgłoszony przez Stowarzyszenie – Lokalną Grupę Działania „Żywiecki Raj” z Łodygowic.

„Żywiecki Raj” zrzesza osoby fizyczne, przedsiębiorców, samorządy oraz organizacje pozarządowe do wspólnego działania. Aktywność Stowarzyszenia opiera się na szeregu działań, które mają na celu rozwój LGD oraz ożywienie gospodarcze i społeczne poprzez realizację Lokalnej Strategii Rozwoju. Do najważniejszych celów Stowarzyszenia należy efektywne wykorzystanie niepowtarzalnych walorów środowiskowych i wspieranie odnawialnych zródeł energii, promowanie dziedzictwa kulturowego oraz pielęgnacja gwary, zwyczajów góralskich, a także rozwój obszaru poprzez promocję zdrowego trybu życia – wspieranie sportu i aktywnej turystyki.

Projekt „Nie bój się pomagać – ratuj życie, to proste” ma na celu zorganizowanie zajęć edukacyjnych w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów klas 1–3 szkół podstawowych powiatu żywieckiego. Poprzez przeprowadzenie zajęć Stowarzyszenie chce pokazać oraz nauczyć uczestników właściwych zachowań, prostych technik ratowania ludzkiego życia, a także wyrobić właściwe nawyki postępowania w sytuacjach kryzysowych, stresowych oraz niosących zagrożenie. Dzięki tej nauce dzieci zdobędą wiedzę. jak skutecznie pomóc, zanim przyjedzie ratownictwo medyczne.

Do najważniejszych projektów zrealizowanych w ostatnich latach przez „Żywiecki Raj” zalicza się:
– „CUDCHWAL” – projekt, którego celem była ewidencja pod kątem turystyki, dziedzictwa kulturalnego oraz historycznego w gminach objętych inicjatywą oraz wprowadzenie nowych produktów turystycznych obszaru. Działania podjęte w ramach projektu umożliwiły odtworzenie regionalnych legend, historii, a także wpłynęły na promocję lokalnych atrakcji turystycznych oraz pogłębiły wiedzę na temat regionu. Projekt ten cieszył się dużą popularnością wśród lokalnej społeczności oraz turystów.
– „FOLNARE”, czyli „Ocalić od zapomnienia – folklor naszego regionu” – celem tego projektu było kultywowanie tradycji, zwyczajów, obyczajów oraz podniesienia jakości życia mieszkańców obszarów partnerskich LGD. W ramach tej inicjatywy zorganizowano szereg warsztatów folklorystycznych, m.in. warsztaty bibułkarskie, wyrób ozdób z siana i zabawek z drewna, warsztaty ceramiczne, kulinarne oraz koronkarskie.

Aleksandra Mieszczak
Specjalista ds. Obsługi Klienta
CHM Żywiec