Cenna lekcja dla dzieci i… nauczycieli

18/10/2018

Ekspedycje Smaków to niesamowite doświadczenie nie tylko dla uczniów, ale także nauczycieli, którzy im towarzyszą. Potwierdza to Iwona Suchy ze Szkoły Podstawowej im. kmdra Bolesława Romanowskiego z Miasteczka Krajeńskiego, która sama dużo nauczyła się dzięki wizycie w naszym sklepie. Wiedzę, którą zdobyła, planuje przekazywać kolejnym pokoleniom uczniów. Bo warto!

Jak dowiedziałaś się o naszym programie i Ekspedycjach Smaku?
Przygoda naszej szkoły z Tesco zaczęła się wiele lat temu – jesteśmy potrójnym laureatem ogólnopolskiego programu „Tesco dla Szkół”, a w ostatniej edycji zdobyliśmy pierwszą nagrodę w województwie. Potem program przekształcił się w „Od uprawy do potrawy” i informacje o nowej formule oraz ciekawe ofercie edukacyjnej, znalazłam na stronie internetowej Tesco. Dołączyłam do programu już w pierwszej edycji i jak do tej pory miałam przyjemność brać udział z uczniami w pięciu wycieczkach do sklepów.

Który element wycieczki był dla Ciebie najciekawszy?
Każda forma lekcji, która nie przypomina tej tradycyjnej ze szkoły, budzi żywe zainteresowanie dzieci. Podoba mi się to, że Ekspedycje Smaków aktywizują uczniów i tworzą warunki do wykazania się wiedzą na temat zdrowego trybu życia, w tym odżywiania. Przygotowanie własnego jogurtu uczy dzieci, jak wykorzystać zdrowe produkty według własnej inwencji i gustu. To, że mogą zrobić swój indywidualny „projekt” – w dodatku zdrowy i w różnych kolorach stanowi dla nich dużą atrakcję.

Czy podczas wycieczki coś zrobiło na Tobie szczególne wrażenie? A może sama dowiedziałaś się czegoś nowego?
Jestem pod wrażeniem osoby prowadzącej wycieczkę, która robi to profesjonalnie i mając na uwadze tempo, w jakim nasi uczniowie przechodzą przez jej kolejne etapy. Tak jak dla uczniów, i dla mnie nowością okazały się niektóre owoce egzotyczne lub kolory niektórych warzyw. Dowiedziałam się także, że powstała nowa piramida żywienia.

Rozmawiałaś potem z dziećmi w szkole o tematach, które poruszano w sklepie?
W naszej szkole tematy zdrowego trybu życia, odżywiania i ekologii są bardzo ważne. Tak więc łączymy wiedzę zdobytą podczas Ekspedycji z tematami poruszanymi na lekcjach. Staramy się także, by wiedza ucznia trafiła do jego domu i była wykorzystana np. podczas przygotowywania domowych posiłków czy drugich śniadań. Włączamy się również w zbiórki żywności, które są jednym z elementów edukacji zdrowotnej.

Myślisz, że taki sposób edukowania dzieci w zakresie zdrowego odżywiania i niemarnowania żywności jest dobry?
Cieszę się, że nasi uczniowie mają możliwość wybrania się na Ekspedycję Smaków, podczas których przez zabawę, działanie praktyczne i zdobywanie wiedzy różnymi zmysłami, zgłębiają temat zdrowego odżywiania i niemarnowania żywności. Wiedza praktyczna przekazywana przez Społeczników Tesco budzi zainteresowanie uczniów, gdyż jest podana inaczej niż na tradycyjnej lekcji. Ponadto te informacje pokrywają się z wiedzą ogólną uczniów, ale zostają wzbogacone o nowe elementy. Ważne jest także to, iż pracownicy Tesco szybko zdobywają zaufanie uczniów, a – co za tym idzie – stają się autorytetami w kwestii żywienia.:)

Prowadziłaś też w swojej szkole Klub Niemarnowania. Skąd pomysł, by się tego podjąć?
Udział w poprzednich edycjach programu „Tesco dla Szkół” spowodował, że zainteresowaliśmy się tematem niemarnowania żywności i mówiliśmy o tym w kolejnych filmikach. Mając na uwadze to, że zdobytą wiedzę i doświadczenie warto wykorzystać i utrwalać, a także zarażać pozytywnym działaniem innych, założyłam taki Klub z uczniami. Podczas spotkań mówiliśmy o sposobach na niemarnowanie żywności, stworzyliśmy miejsce wymiany kanapek, a także miejsce na zbiórkę resztek, które potem trafiały do zwierzaków w gospodarstwach. Klub uświadamia społeczność szkolną, jak istotne jest zdrowe odżywianie i jakim problemem na świecie jest marnowanie żywności. Zachętą do założenia Klubu był również organizowany równolegle konkurs plastyczny na plakat mówiący o niemarnowaniu.

Czy w tym roku też założysz taki Klub?
Uważam, że cenne inicjatywy należy kontynuować, gdyż to działanie jest dobrym sposobem na uświadamianie istniejących problemów niemarnowania żywności. Ważne jest kontynuowanie działań z lat poprzednich, bo to forma utrwalania wiedzy i nawyków niezbędnych, by produkty spożywcze były wykorzystane optymalnie, a jednocześnie uczyły oszczędzania tego, co tak cenne – żywności w każdej postaci.

Czy zasady zdrowego odżywiania i temat niemarnowania żywności są Ci osobiście bliskie?
Oczywiście, że tak. Muszę przyznać, że na początku nie zawsze zwracałam na to uwagę. Z czasem jednak zauważyłam, że dobór żywności oraz gospodarowanie nią ma znaczenie. Prowadzi też do takich zachowań, które pozwalają na rozsądne zakupy oraz maksymalne ich wykorzystanie, skutkiem tego jest zdrowe odżywianie, ale także oszczędności w portfelu.

Jak byś zachęciła innych nauczycieli do wzięcia udziału w naszych Ekspedycjach Smaków?
Nauczycieli mojej szkoły nie muszę zachęcać. Każdy wychowawca z klas I–III był ze mną i z klasą na Ekspedycjach i oceniają je bardzo dobrze. Kolejni nauczyciele byli zachęcani przez tych, którzy byli wcześniej na wycieczkach w sklepach Tesco i sami pytali, kiedy na taką też się udadzą. 🙂