Pomoc socjalna dla dzieci

09/10/2018

W dniach 21 i 22 września w gubińskim Tesco wspieraliśmy akcję Polskiego Czerwonego Krzyża, który zorganizował zbiórkę pieniędzy w ramach programu „Godne dzieciństwo”.

Przez dwa dni w naszym sklepie można było spotkać wolontariuszy PCK. Akcja miała na celu udzielenie pomocy socjalnej dzieciom z rodzin dotkniętych niedostatkiem. Łącznie udało nam się zebrać 1380,75 zł. Kolejna taka akcja odbędzie się w dniach 7–8 grudnia. Liczymy na hojność darczyńców!

Anna Postek
Asystent ds. administracyjnych
CHM Gubin