Bohaterowie programu „Decydujesz, pomagamy” są wśród nas

26/02/2018

By zostać bohaterem, wcale nie trzeba uratować kogoś z płonącego budynku czy mieć nadludzkich mocy. Można nim być też w codziennym życiu, działając na rzecz lokalnych społeczności i pomagając osobom, które szczególnie tej pomocy potrzebują. Takie wyjątkowe osoby i organizacje mamy szansę poznać dzięki programowi „Decydujesz, pomagamy”. Urszula Wiśniewska, Dyrektor Zespołu Niepublicznych Placówek Oświatowych „Możesz Więcej” z Mińska Mazowieckiego, opowiedziała nam, kogo i w jaki sposób wspiera ich Stowarzyszenie, jakie projekty mogli zrealizować dzięki grantom od Tesco i czemu warto wziąć udział w naszym programie.

Co jest głównym celem działań Stowarzyszenia „Możesz więcej”? Komu pomagacie na co dzień?
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Możesz Więcej” zrzesza rodziców i przyjaciół dzieci z niepełnosprawnością. Jesteśmy organizacją non-profit, a swoją działalność opieramy na pracy społecznej członków Stowarzyszenia i wolontariuszy. Staramy się, by naszym podopiecznym – dzieciom z niepełnosprawnościami sprzężonymi – zapewnić codzienną, wszechstronną rehabilitację. Wykorzystujemy do tego wszelkie dostępne, różnorodne metody terapeutyczne, które zwiększają szanse dzieci na polepszenie ich standardu życia i zwiększenie ich samodzielności.

Stowarzyszenie bierze udział w programie „Decydujesz, pomagamy od I edycji. Skąd pomysł, żeby zgłosić swoje projekty do naszego programu?
Dzięki takim fundacjom jak Fundacja Tesco możemy spełniać swoją misję i nieść pomoc dzieciom niepełnosprawnym w bardzo szerokim zakresie. Każdy z trzech wygranych projektów w konkursie Tesco nam to umożliwia.

Co udało się Wam zrealizować dzięki grantowi zdobytemu w I edycji?
Dzięki grantowi na 5 tys. zł, wygranemu I edycji konkursu „Decydujesz, pomagamy”, zapewniliśmy naszym podopiecznym 60 godzin terapii ruchowej w wodzie, prowadzonej metodą Hallwick’a. Projekt „Wasza pomoc – nasza sprawność” skierowany był do 17 naszych niepełnosprawnych intelektualnie i fizycznie podopiecznych i ich rodziców/opiekunów, którzy – uczestnicząc w zajęciach prowadzonych przez wykwalifikowanego fizjoterapeutę – są w stanie samodzielnie kontynuować poszczególne elementy terapii po zakończeniu projektu. Zajęcia były prowadzone na basenie w Mińsku Mazowieckim.

Projekty zgłoszone do II i III edycji skupiły się wokół jednego tematu – arteterapii, czyli leczenia przez sztukę. Skąd taki pomysł?
Dzięki II i III edycji konkursu zapewniliśmy dzieciom 200 godzin terapii przez sztukę, przy czym projekt z III edycji jest w trakcie realizacji. Dlaczego wybraliśmy arteterapię? Głównym powodem jest to, że arteterapia jest coraz bardziej popularna i szeroko stosowana przez lekarzy, pedagogów, psychologów oraz terapeutów. Warsztaty grupowe i spotkania indywidualne z elementami arteterapii pomagają w pokonywaniu lęków, uwalnianiu od zahamowań, wzmacniają wiarę we własne możliwości, pobudzają ekspresję twórczą oraz pomagają w rozwoju osobom niepełnosprawnym. Kształtują też wrażliwość i zdolność wyrażania uczuć oraz umiejętność nawiązywania kontaktów społecznych. Działania skoncentrowane są na twórczości rozumianej jako proces, ze szczególnym zwróceniem uwagi na rozwój wrażliwości percepcyjnej, emocjonalnej i poznawczej, co umożliwia optymalny rozwój dzieci niepełnosprawnych w dostępnym im zakresie w każdej sferze.

Czy Stowarzyszenie będzie brało udział w IV edycji programu?
Tak, będziemy brać udział w kolejnej edycji programu. Najprawdopodobniej będzie to projekt kucharski.

Dlaczego warto wziąć udział w programie „Decydujesz, pomagamy”?
Dzięki temu programowi, głosowaniu w sklepach Tesco i reklamowaniu zgłoszonych organizacji do tego konkursu nasze Stowarzyszenie jest coraz bardziej rozpoznawalne w najbliższym nam otoczeniu. To z kolei przekłada się na większą ilość indywidualnych wpłat 1% podatku. Przybliża nas to do wymarzonego celu – stworzenia Wielospecjalistycznego Ośrodka Pobytu Dziennego dla osób niepełnosprawnych. Jesteśmy bardzo wdzięczni wszystkim, którzy na nas głosowali, a przede wszystkim Tesco i Fundacji Tesco za taką wspaniałą inicjatywę. Dziękujemy!