Kolejne czeki w „Decydujesz, pomagamy” wręczone!

08/12/2017

Nasz program „Decydujesz, pomagamy” ma na celu udzielenie wsparcia lokalnym organizacjom i społecznikom, którzy chcą zmienić na lepsze swoje najbliższe otoczenie. Swoim zasięgiem objął całą Polskę – podzieloną w tym celu na 125 regionów. W każdym z nich przyznaliśmy grant w wysokości 5 000 zł. O tym, która organizacja go otrzymała zadecydowali w głosowaniu nasi klienci. Teraz wręczamy kolejne czeki, by zwycięzcy mogli zrobić z nich użytek!

Tarnowskie Góry
Pod koniec listopada w naszym sklepie w Tarnowskich Górach miało miejsce uroczyste wręczenie czeku organizacji, która zwyciężyła w III edycji programu „Decydujesz, pomagamy”. Tym razem nasi klienci najliczniej zagłosowali na Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza w Nakle Śląskim, który zaproponował projekt „Akcja Integracja”, czyli organizację warsztatów integracyjnych. Ich adresatami są członkowie lokalnej społeczności i osoby niepełnosprawne. Organizacja proponuje uczestnikom projektu udział w różnorodnych formach aktywności kulturalno-artystycznych, sportowo-ruchowych i kulinarnych. W celu wręczenia czeku przyjechała do nas wyjątkowa delegacja z Domu Pomocy Społecznej, jego 3 wychowanków, siostra zakonna i pani Urszula Ferdyn-Galach, główna organizatorka naszego spotkania ze strony Domu Pomocy Społecznej. Przekazanie czeku miało miejsce na terenie sklepu. Krzysztof Wieczorek, dyrektor naszego hipermarketu, wraz z Agnieszką Szpyrką, kierownikiem zmiany ds. kas, przekazał na ręce delegacji ogromny czek, który wywołał na twarzy wychowanków ogromną radość i uśmiech. Zmieniajmy rzeczywistość na lepsze!

Terespol
5 grudnia w naszym supermarkecie w Terespolu nastąpiło wyjątkowe zakończenie programu „Decydujesz, pomagamy”. Klienci w naszym regionie głosowali na jednakowe projekty, co ci w Międzyrzecu Podlaskim, Radzyniu Podlaskim i Łukowie. Ich decyzją zwyciężył program Stowarzyszenia ,,Bugowiaki’ – wspólnie dla dzieci”, który uzyskał 19 091 głosów. Celem zwycięskiej organizacji jest niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym z Ośrodka i Warsztatów Terapii Zajęciowej z Kodnia. Zaproszony na tę uroczystość Burmistrz miasta Terespol przekazał prezesowi Stowarzyszenia ,,Bugowiaki’’, Wojciechowi Gałabudzie oraz Ligii Wysockiej grant w wysokości 5 000 zł. Pan Gałabuda opowiedział zebranym klientom i koleżankom i kolegom z Tesco o działalności ośrodka i celu, na który zostaną spożytkowane pieniądze z grantu. Dzięki wygranej stowarzyszenie planuje nauczyć dzieci pięknej historii i kultury naszego regionu oraz umożliwić najmłodszym uczestnictwo w realizacji finału Szlachetnej Paczki. Wiesława Karwowska, kierowniczka naszego terespolskiego sklepu, wyróżniła najbardziej zaangażowane w program koleżanki i kolegów, wręczając im drobne upominki. To były wspaniałe chwile!

Włoszczowa
Na początku grudnia wraz z Piotrem Wojdą, kierownikiem naszego sklepu we Włoszczowej, wręczyliśmy symboliczny czek lokalnemu Stowarzyszeniu Na Rzecz Rozwoju Wsi Rząbiec, które wykorzysta go na realizację projektu „Pszczółka Maja i jej przyjaciele”. Tak zdecydowali nasi klienci, dlatego z radością spełniliśmy ich wolę, przekazując grant organizacji za jej zaangażowanie, pomysłowość i chęć stworzenia jedynego w powiecie edukacyjnego przystanku dla dzieci, starszych mieszkańców, a także turystów. Wręczenie grantu było okazją do wspomnień, uśmiechów i wzmocnienia relacji z naszą lokalną społecznością. W ramach rewanżu otrzymaliśmy zaproszenie na uroczyste otwarcie ekologicznego przystanku. Pomoc ma wielką moc!