Fundacja Tesco Dzieciom dołączyła do Forum Darczyńców

14/03/2017

28 lutego nasza Fundacja dołączyła do największego forum zrzeszającego grantodawców w Polsce. Dzięki temu będziemy mieli większe możliwości współdziałania na rzecz rozwoju filantropii w naszym kraju i podnoszenia standardów działalności grantowej.

Forum Darczyńców zrzesza organizacje, które realizują swoją misję na rzecz dobra wspólnego, przyznają dotacje na cele społecznie użyteczne i działają w takich obszarach, jak: nauka i edukacja, ochrona zdrowia, dziedzictwo kulturowe i sztuka, ochrona środowiska, rozwój terenów wiejskich czy przestrzeganie praw człowieka. Forum powstało, by doskonalić umiejętności grantodawców i upowszechniać dobre praktyki w przyznawaniu dotacji, a poprzez swoje działania stara się m.in. tworzyć przyjazne i przejrzyste warunki dla rozwoju działalności grantodawczej. Więcej o Forum Darczyńców przeczytacie tutaj.