Nasi koledzy z Wrocławia wykazali się wielką odwagą

07/06/2016

TEC

Gdy podczas nocnej zmiany w pobliżu rampy naszego wrocławskiego sklepu wybuchł pożar, Wiesław i Darek z Działu Technicznego bezzwłocznie przystąpili do akcji i poradzili sobie z nim jeszcze przed przyjazdem Straży Pożarnej!

Pożar wybuchł o 1:00 w nocy z powodu zwarcia instalacji w jednej z lamp, która oświetlała rampę. Zwarcie było na tyle poważne, że zaczęły pojawiać się iskry, które spadały na znajdujące się pod zadaszeniem łatwopalne skrzynki. Po dwóch minutach wszystko zajęło się ogniem. Szczęście dopisywało nam jednak w nieszczęściu, ponieważ na nocnej zmianie mieliśmy akurat kolegów z Działu Technicznego. Gdy tylko otrzymali informację z monitoringu, wzięli sprawy w swoje ręce i przystąpili do gaszenia pożaru z pomocą szlaucha podpiętego pod pobliski hydrant. Kiedy na miejscu pojawił się oddział Straży Pożarnej, miejsce pożaru było już bezpieczne. Wiesław i Darek otrzymali z rąk Pawła Juraszka, menadżera regionu, Anny Gos-Miszkiel, regionalnego kierownika personalnego oraz Ewy Medyk, menażera sklepu, podziękowania w formie specjalnych paczek. Gratulujemy naszym bohaterom!

Robert Wąsowicz
kierownik Działu Personalnego
HM Wrocław Magnolia